PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 TN00737/PPA Moravanský Marek Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00737
Dokument SCAN

Dokument TEXT
13 022,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00737 28.06.2016 0