PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 NR01421/PPA OVD – Ovocinárske družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01421
Dokument SCAN

Dokument TEXT
93 073,26 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01421 29.06.2016 0