PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 ZV00068 Dodatok č.1 Agro Insemas Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00068
Dokument SCAN

Dokument TEXT
765 985,28 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia 03.06.2014