PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 12.07.2011 NR01479 Ing. Ján Ďurica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01479
Dokument SCAN

Dokument TEXT
61 921,00 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 28.6.2016