PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 12.07.2011 2454/11/2011/PPA Jana Kolláriková KOLLA -PRS Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2454/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
42 573,85 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku k záložnej zmluvy č. 2454/11 31.3.2015 0