PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 12.07.2011 2487/11/2011/PPA KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2487/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
99 945,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2487/11 5.4.2016 0