PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

04-02-2016
Objednávky 4. týždeň
25-01-2016
Objednávky 3. týždeň
18-01-2016
Objednávky 2. týždeň
11-01-2016
Objednávky 1. týždeň
07-01-2016
Objednávky 52. týždeň
07-12-2015
Objednávky 50. týždeň
07-12-2015
Objednávky 49. týždeň
30-11-2015
Objednávky 48. týždeň
23-11-2015
Objednávky 47. týždeň
18-11-2015
Objednávky 46. týždeň
09-11-2015
Objednávky 45. týždeň
02-11-2015
Objednávky 44. týždeň
19-10-2015
Objednávky 43. týždeň
19-10-2015
Objednávky 42. týždeň
14-10-2015
Objednávky 41. týždeň
05-10-2015
Objednávky 40. týždeň
22-09-2015
Objednávky 39. týždeň
21-09-2015
Objednávky 38. týždeň
16-09-2015
Objednávky 37. týždeň
08-09-2015
Objednávky 36. týždeň

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)