Kontakt pre verejnosť

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava

Kontakt pre verejnosť
Tel. č.: +421 2 52733800
E-mail: info@apa.sk,

Kontakt pre zahraničie                                                                       

E-mail: international@apa.sk