Otázky a odpovede MAS-LEADER

30.03.2010

Odpovede na otázky vznesené k 26.3.2010

19.03.2010

Odpovede na otázky vznesené od 27.2.2010 do 18.3.2010

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev