PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

01-10-2015
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 20152016
01-10-2015
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na propagáciu v členskom štáte
01-10-2015
Priloha č. 2 - Vzor projektu
01-10-2015
Príloha č. 3 - Oznámenie o ukončení
01-10-2015
Príloha č. 4 - Finančný prehľad výdavkov
01-10-2015
Príloha č. 5 - Sadzobník administratívnych nákladov
01-10-2015
Priloha č. 6 - Zdôvodnenie výberu dodávateľa