Propagácia v členskom štáte

18.09.2019

Príručka pre žiadateľa o podporu propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020

13.09.2018

Príručka pre žiadateľa o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2018/2019

14.09.2017

Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018

30.09.2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2016/2017

01.10.2015

Priloha č. 6 - Zdôvodnenie výberu dodávateľa

01.10.2015

Príloha č. 5 - Sadzobník administratívnych nákladov

01.10.2015

Príloha č. 4 - Finančný prehľad výdavkov

01.10.2015

Príloha č. 3 - Oznámenie o ukončení

01.10.2015

Priloha č. 2 - Vzor projektu

01.10.2015

Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na propagáciu v členskom štáte