Legislatíva SR

28.08.2020

Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimo produkčných funkcií lesov v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: DM – 12/2017  

28.08.2020

Schéma štátnej pomoci na prevenciu, kontrolu a eradikáciu ochorení zvierat v znení Dodatku č. 2

Číslo schémy: SA.56048(2019/XA)

28.08.2020

Schéma štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 2

Číslo schémy: SA.57096 (2020/X)

28.08.2020

Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení dodatku č.2

Číslo schémy: SA.56615(2020/XA)

30.03.2020

Schéma štátnej pomoci na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení v znení dodatku č. 2

Číslo schémy: SA.55617 (2019/XA)

30.03.2020

Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 2

Číslo schémy: SA.56615(2020/XA)

30.03.2020

Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.55207

30.03.2020

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.54664

30.03.2020

Schéma štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

Číslo schémy: SA.55372 (2019/XA)

02.01.2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 226/2017 Z. z.

o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev