Pre priame podpory

Legislatívu pre priame podpory nájdete na stránke PPA na týchto adresách: http://www.apa.sk/legislativa-eu a http://www.apa.sk/legislativa-sr.

Ďalšie informácie o právnych predpisoch ES/EÚ, právnych predpisoch SR, o doplnkoch a zmenách príslušných predpisov, ako aj aktuálne znenie sú k dispozícii na internetovej stránke:

portál EUR-LEX - stránka pre vyhľadávanie predpisov EÚ: http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm

portál SLOV-LEX - stránka pre vyhľadávanie predpisov SR: https://www.slov-lex.sk/domov

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev