Zákazky podľa § 9, ods. 9 - rok 2013

Analýza a optimalizácia výkonnosti diskového a zálohovacieho systému

Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) – pracovné oblečenie a obuv

Dodávka tomerov

Kancelárske stoličky

Kancelársky papier

Komplexné sťahovacie služby pri redislokácii zamestnancov PPA

Nákup kancelárskeho nábytku a zariadenia.

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel + havarijné poistenie

Revízie elektrických spotrebičov

Zabezpečenie prac. porady a školenia (sekcia kontroly)