Aktuality

14.01.2011

Oznámenie

PPA uverejnila Metodický postup a prílohy pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu ŠKOLSKÉ OVOCIE pre školský rok 2010/2011
14.01.2011

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej PPA) zachytila v poslednom období "Potvrdenia o vyhodnotení žiadosti o nenávratný finančný príspevok" (ďalej "potvrdenia"), ktoré sú zasielané žiadateľom Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Tieto "potvrdenia" nie sú zasielané PPA, pričom majú uvedené neexistujúce podacie číslo, nie sú na oficiálnom hlavičkovom papieri PPA, chýba im pečiatka a podpis je nepravý. V prípade, ak sa k Vám takéto "potvrdenia" bez úradnej pečiatky PPA dostanú, bezodkladne nás prosíme informujte (resp. zašlite takéto podozrivé "potvrdenia" na PPA - kancelária generálneho riaditeľa, Dobrovičova 12, 81526 Bratislava).
13.01.2011

Oznámenie

PPA upozorňuje žiadateľov o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 na vystavenie "vzorov záložných zmlúv" z dôvodu aktualizácie zmlúv.
07.01.2011

Oznam

pre uchádzačov o zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v programe školské ovocie na školský rok 2010/2011...
viac informácií
22.12.2010

Oznámenie č. 41 zo dňa 22.12.2010 (Metodický výklad Leader)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MP SR bol v časti PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/USMERNENIE zverejnený Metodický výklad k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader, k verzii 1.7. (RTF, PDF) Metodický výklad vymedzuje kapitolu 12. Vykonávanie zmien v rámci Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader.
09.12.2010

Oznámenie č. 40 zo dňa 9.12.2010 (Leader - výmena dokumentu)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, z OSI 4 LEADER, že na základe požiadavky Riadiaceho orgánu MPaRV SR vykonala na webovej stránke PPA v časti "PRV 2007-13/OS 4 LEADER/USMERNENIE" výmenu "Schémy štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader"
viac informácií
26.11.2010

Oznámenie č. 39 zo dňa 26.11.2010 (Leader - Výzva pre opatrenie č. 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila "Výzvu na predkladanie ŽoNFP č. 2010/PRV/18 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce" ...
viac informácií
15.11.2010

Oznámenie

PPA uverejnila výzvu na predloženie cenových ponúk na zákazku.
viac informácií
04.11.2010

Oznámenie

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
viac informácií
29.10.2010

Oznam pre dodávateľov a skladovateľov obilnín

PPA oznamuje všetkým dodávateľom obilnín, že od 1. 11. 2010 do 31. 5. 2011 bude prijímať ponuky na intervenčný nákup obilnín (pšenica obyčajná) a všetkým prevádzkovateľom verejných skladov na uskladnenie obilnín, že od 1. 11. 2010 bude prijímať žiadosti o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov...
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF