Verejné obstarávanie

 


 

31.01.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Školenie sekcie priamych podpôr k príprave nového programového obdobia pre implementáciu PRV SR - prenájom priestorov a zabezpečenie stravovania
Viac info: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37492/summary

11.05.2022

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Nákup 24 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly.
Viac info: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/22520/summary
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439998

12.04.2022

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Upratovacie a čistiace služby – zelené VO
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/19976/summary

25.02.2022

Výzva na predklanie ponúk 10 ks terénnych automobilov 4x4

Predmet zákazky: 10 ks terénnych automobilov 4x4 
Detailnú špecifikáciu nájdete tu.

15.11.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: „Germicídne žiariče mobilné so stojanom- 25 kusov“
Viac info: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15696/summary

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF