Tlačové správy

24.03.2023

PPA ZASLALA ŽIADATEĽOM O PRIAME PLATBY ZA ROK 2022 UŽ VIAC AKO 85% ROZHODNUTÍ.

Bratislava, 24. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) finišuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022. Viac ako 85% rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty. 400 miliónov EUR z celkovej sumy 554 miliónov EUR majú už poľnohospodári na svojich účtoch.

23.03.2023

PPA PREDLŽUJE TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIAME PODPORY BEZ SANKCIÍ.

Bratislava, 23. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra PPA oznamuje predĺženie termínu na podávanie žiadostí o Priame podpory na rok 2023 bez sankcií. Vychádza tak v ústrety požiadavke poľnohospodárov, keďže nie je k dispozícii definitívna podoba legislatívy k novej kampani 2023-2027. 

22.03.2023

PPA ZVYŠUJE TRANSPARENTNOSŤ A ZVEREJŇUJE NOVÉ INFORMÁCIE O ČERPANÍ PEŇAZÍ.

Bratislava, 22. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) považuje zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti aj naďalej za svoju prioritu. Preto verejnosti sprístupňuje aj informácie nad rámec zákonných povinností.

20.03.2023

NA PODPORU FUNKCIE LESOV PÔJDE 6 MILÓNOV EUR – PPA ZVEREJNILA VÝZVU

Bratislava, 20. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na mimoprodukčné funkcie lesa. Na výzvu je alokovaná suma 6 miliónov EUR a podávať žiadosti môžu žiadatelia od dnes 20. marca 2023 do 20. júna 2023.

16.03.2023

REGIONÁLNE PRACOVISKÁ PPA BUDÚ POSKYTOVAŤ PORADENSTVO ŽIADATEĽOM.

Bratislava, 16. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) chce pomôcť žiadateľom o priame podpory na rok 2023 zvládnuť všetky novinky, ktoré prináša nové programové obdobie 2023 – 2027. 

17.02.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOPLNKOVÚ PLATBU NA DOBYTČIE JEDNOTKY – PRÁVNICKÉ OSOBY TO MUSIA UROBIŤ ELEKTRONICKY.

Bratislava, 17. februára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnešného dňa prijíma žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2023.
Termín predkladania žiadostí je od 17. februára 2023 do 28. februára 2023.

06.02.2023

PPA SPĹŇA VŠETKY PODMIENKY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI A ZA JEJ ZÁKLAD POVAŽUJE PREVENCIU.

Bratislava, 6. februára 2023: Vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) si uvedomuje, že kybernetická a informačná bezpečnosť je nielen celospoločenským, ale aj globálnym problémom a vníma ju ako kľúčovú oblasť pre zaistenie kontinuity činnosti agentúry. Kontroly a audity, ktoré v tejto oblasti uskutočnili v agentúre aj externé autority, potvrdili, že systém je nastavený dobre.

30.01.2023

PPA UPOZORŇUJE NA PRAKTIKY POCHYBNÝCH „VYBAVOVAČOV“.

Bratislava, 30. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje, že pre úspešné získanie dotácie alebo podpory, nie potrebné reagovať na ponuky osôb alebo firiem, ktoré sľubujú, že za finančnú odplatu zariadia, aby žiadosť bola vyplatená.

26.01.2023

PPA POKRAČUJE VO VYPLÁCANÍ PLATIEB – TAKMER 80% ROZHODNUTÍ UŽ POSLALA POĽNOHOSPODÁROM

Bratislava, 26. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022. Takmer 80% rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty.

13.01.2023

PPA SPUSTILA VYPLÁCANIE PLATIEB – IDE O HISTORICKY NAJSKORŠÍ TERMÍN SPUSTENIA PLATIEB V NOVOM ÚČTOVNOM ROKU

Bratislava, 13. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala dnešným dňom vyplácanie platieb v roku 2023. Je to historicky najskorší začiatok vyplácania v novom účtovnom roku, nakoľko v minulých rokoch sa tak dialo vždy až po uzavretí starého účtovného obdobia, čo bolo najskôr až na prelome mesiacov január a február.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev