Vedenie PPA

Mgr. Jozef Kiss, MA.
generálny riaditeľ
Sekretariát GR
pevná linka: +421 2 526 300 47
E-mail: sekretariatGR@apa.sk
PhDr. Dalma Godová
E-mail : dalma.godova@apa.sk
Tel. č.: +421 918 612 375


Mgr. Lenka Slaná
riaditeľka Úseku plnenia strategických funkcií
E-mail: Lenka.Slana@apa.sk
Gabriela Fendrichová (sekretariát)
Tel. č. : +421 918 612 132
E-mail : Gabriela.Fendrichova@apa.sk

Ing. Radim Fajkus
riaditeľ Úseku informačných technológií a projektov informačných systémov
E-mail: radim.fajkus@apa.sk
Ing. Nikola Kakasová (asistentka riaditeľa)
Tel. č. : +421 918 612 426
E-mail : nikola.kakasova@apa.sk

Mgr. Ing. Erik Kirner
riaditeľ Úseku platobného
E-mail: Erik.Kirner@apa.sk
Nikoleta Dunajovcová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 454
E-mail: Nikoleta.Dunajovcova@apa.sk

Ing. Ondrej Humaj
riaditeľ Úseku príspevkov, podpôr a dotácií
E-mail: Ondrej.Humaj@apa.sk
Katarína Sousedeková (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421918612229
E-mail: Katarina.Sousedekova@apa.sk

JUDr. Marián Šurda
riaditeľ Osobného úradu
E-mail: Marian.Surda@apa.sk
Viktória Černá (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 277
E-mail: Viktoria.Cerna@apa.sk

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF