Vedenie PPA

Mgr. Jozef Kiss, MA.
generálny riaditeľ
Sekretariát GR
Tel. č.: +421 918 612 375
pevná linka: +421 2 526 300 47
E-mail: sekretariatGR@apa.sk

Mgr. Lenka Slaná
riaditeľka Úseku plnenia strategických funkcií
E-mail: Lenka.Slana@apa.sk
Gabriela Fendrichová (sekretariát)
Tel. č. : +421 918 612 132
E-mail : Gabriela.Fendrichova@apa.sk

Bc. Michal Paulovič
riaditeľ Úseku informačných technológií a projektov informačných systémov
E-mail: Michal.Paulovic@apa.sk

Ing. Viera Königová
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky Úseku platobného
E-mail: Viera.Konigova@apa.sk
Mgr. Denisa Bubenková (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421 915 762 131
E-mail: Denisa.Bubenkova@apa.sk

Ing. Ondrej Humaj
riaditeľ Úseku príspevkov, podpôr a dotácií
E-mail: Ondrej.Humaj@apa.sk

JUDr. Marián Šurda
riaditeľ Osobného úradu
E-mail: Marian.Surda@apa.sk
Viktória Černá (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 277
E-mail: Viktoria.Cerna@apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev