Verejné obstarávanie

 


 

05.12.2011

Výzva na verejné obstarávanie na Prenosné počítače.

07.10.2011

Prehľad verejných obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € za III. štvrťrok 2011

23.08.2011

Oznámenie

Oznámenie PPA o zrušení použitého postupu zadávania zákazky a o uverejnení Výzvy na predloženie cenovej ponuky.

03.08.2011

Výzva na verejné obstarávanie na licenciu produktu PRTG Network Monitor Unlimited

14.07.2011

Verejné obstarávanie - zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €

12.04.2011

Oznámenie

PPA uverejnila výzvu na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom: "Predĺženie licencií antivírusového softvéru ESET NOD32 a Smart Security"

24.02.2011

Oznámenie

PPA oznamuje, že dňa 17. 02. 2011 bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 33/2011 zverejnená verejná súťaž na dodávku pšeničnej hladkej múky a bezvaječných cestovín v prospech najodkázanejších osôb v roku 2011.

14.12.2010

Oznámenie

Oznámenie PPA o uverejnení Výzvy na predloženie cenovej ponuky - zaslanie. Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov s názvom : Dodávka prenosných počítačov

15.11.2010

Oznámenie

PPA uverejnila výzvu na predloženie cenových ponúk na zákazku.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev