Usmernenia

16.05.2018

Verzia 4.1 Usmernenia MPRV SR č. 1938/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.

23.04.2018

Verzia 3.0 Usmernenia MPRV SR č. 3681/2017-610 k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

20.03.2018

Verzia 5.0 Usmernenie MPRV SR č. 1376/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

20.03.2018

Verzia 4.0 Usmernenia MPRV SR č. 1283/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Rok 2017

05.10.2017

Usmernenie MPRV SR k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z.

09.06.2017

Usmernenie č. 2205/2017-640 MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

05.06.2017

Usmernenie č. 2215/2017-612 MPRV SR

k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.163/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z.

17.03.2017

Usmernenie MPRV SR č. 1326/2017-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

17.03.2017

Usmernenie MPRV SR č. 1337/2017-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Rok 2016

14.11.2016

Usmernenie MPRV SR č. 3644/2016-640

k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev