Usmernenia

Rok 2015

15.04.2015

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1630/2015-640

k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.

18.03.2015

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1392/2015-640

k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 7/2015 Z. z..

Rok 2014

12.03.2014

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 2302/2014-640

k nariadeniu vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, v znení nariadenia vlády SR č. 495/2011 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 369/2012 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 151/2013 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 19/2014 Z. z.

27.02.2014

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 2169/2014-640

k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z.

Rok 2013

06.09.2013

Postup pri zmene v osobe žiadateľa

22.08.2013

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 2047/2010-620

k nariadeniu vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 128/2010 Z.z.

22.08.2013

Dodatok č. 1 - č. 1024/2012-620 k Metodickému pokynu ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2047/2010-620

k nariadeniu vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 128/2010 Z.z.

19.08.2013

Postup podávania žiadosti o aktualizáciu registra produkčných blokov

Informácia k zmenám registra pôdy LPIS pre rok 2013

04.07.2013

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR č. 3301/2013-640

k nariadeniu vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, v znení nariadenia vlády SR č. 495/2011 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 369/2012 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 151/2013 Z. z.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev