Tlačové správy

27.10.2021

PPA VYPOČULA POĽNOHOSPODÁROV A ZNOVU OTVÁRA VÝZVU „ZELENÁ NAFTA 2021“

Bratislava, 27. október 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.62978 v znení dodatku č. 2.

25.10.2021

DOBRÁ SPRÁVA PRE POĽNOHOSPODÁROV - PPA VYPLÁCA PREDDAVKY NA PRIAME PODPORY

Bratislava, 25. október 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s vyplácaním preddavkov na priame podpory. Prvé platby odišli v piatok 22. októbra 2021 a išlo o preddavkové platby na viazané priame platby na zvieratá.

22.10.2021

PPA POSIELA PRVÉ POZASTAVENÉ PLATBY

Bratislava, 22. október 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) po úspešnom obhájení akreditácie a splnení všetkých požiadaviek na plnohodnotné poskytovanie podpôr poľnohospodárom posiela prvé pozastavené platby.

20.10.2021

IDEME ROBIŤ VÝRAZNÉ ZMENY

Bratislava, 19. október 2021: Na stretnutí zástupcov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) s predstaviteľmi Miestnych akčných skupín (MAS) a Združenia miest a obcí (ZMOS) za prítomnosti zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) odznela pozitívna správa o spustení platieb na chod MAS a animácie. Pre MAS je to, po období akreditačného procesu, počas ktorého boli platby pozastavené, dôležitá informácia pre ich ďalšie fungovanie.

18.10.2021

PPA prijíma žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave.

Bratislava, 18. októbra 2021: PPA zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2021 na účasť spracovateľa na výstave. Žiadatelia môžu žiadosti o podporu predkladať do 8. novembra 2021. Po tomto termíne už nebudú zo strany PPA akceptované. Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého vzor je uvedený na webovej stránke PPA.

15.10.2021

Pôdohospodárska platobná agentúra úspešne obhájila akreditáciu

Bratislava, 15. októbra 2021 - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne obhájila akreditáciu a splnila všetky požiadavky na plnohodnotné poskytovanie podpôr poľnohospodárom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) potvrdilo, že pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa boli splnené všetky podmienky a PPA sa môže zaradiť medzi rešpektované európske inštitúcie podobného zamerania.

23.09.2021

DOBRÁ SPRÁVA PRE VINÁROV: PPA ZAČÍNA PRIJÍMAŤ ŽIADOSTI PRE VINÁRSKY ROK 2021/2022.

Bratislava, 22. september 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2021/2022. Žiadatelia môžu žiadosti o podporu predkladať do 15. októbra 2021.

16.09.2021

ODPOČET ČINNOSTI PPA POD VEDENÍM GENERÁLNEHO RIADITEĽA JOZEFA KISSA A AKREDITAČNÝ PROCES

Bratislava, 16. septembra 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa prijala opatrenia, ktoré majú zaručiť obnovenie akreditácie pre agentúru k 15. októbru 2021. Obnovenie akreditácie predpokladá splnenie 72 opatrení, pre ktoré má PPA akreditáciu podmienečne pozastavenú. Rozhodlo o tom 14. októbra 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). 

06.09.2021

Do konca roka budeme v štandarde

Bratislava, 3. septembra 2021: Na dnešnom stretnutí vedenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) so zástupcami Miestnych akčných skupín (MAS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) informoval Generálny riaditeľ Jozef Kiss, že PPA prijala opatrenia, ktoré prispejú k urýchlenému vyriešeniu situácie s čerpaním financií z projektov poľnohospodárov. „Chceme, aby sme v priebehu dvoch mesiacov spustili väčšiu časť platieb a zostávajúce platby do konca tohto roka,“ uviedol Jozef Kiss. Opatrenia sa týkajú procesu schvaľovania zmlúv a nastavení IT systémov. Jozef Kiss si od týchto zmien sľubuje zrýchlenie a zjednodušenie celého procesu schvaľovania projektov, zmlúv a vyplácania plnenia.

31.08.2021

PPA štartuje nový školský rok s podporou konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila včera 2 výzvy pre všetkých schválených uchádzačov na podanie žiadostí o pridelenie maximálnej výšky pomoci v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. zo dňa 7.júla 2021 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. So začiatkom nového školského roka sa teda opäť rozbehne program na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách na obdobie 2021 – 2022.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev