Tlačové správy

11.05.2021

Európsky prokurátor navštívil PPA

Jedna z prvých návštev JUDr. Juraja Novockého – európskeho prokurátora za Slovenskú republiku viedla na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Dnes sa spolu s JUDr. Renátou Ontkovičovou z Európskej prokuratúry (EPPO) stretol s generálnym riaditeľom PPA Jaroslavom Jánošom a riaditeľkou právneho odboru JUDr. Manuelou Kačurovou.

10.05.2021

PPA poskytuje plnú súčinnosť NAKA, polícii a prokuratúre

Po kauze Dobytkár je Pôdohospodárska platobná agentúra plne súčinná vo vzťahu k poskytovaniu informácií orgánom činným v trestnom konaní. Odbor vnútornej kontroly PPA poskytuje vyšetrovateľom všetky potrebné a dostupné informácie a podklady, ktoré sú predmetom jednotlivých trestných konaní a v ktorých PPA vystupuje v procesnom postavení poškodeného.

07.05.2021

Zverejnený adresár zamestnancov

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje vo svojej začatej práci a chce byť ešte bližšie k žiadateľom a poberateľom dotácií.

03.05.2021

Mladí farmári rokovali s vedením PPA

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jaroslav Jánoš privítal v centrále v Bratislave zástupcov Združenia mladých farmárov na Slovensku (ASYF). Mladí farmári sa už dlhodobo snažia o presadenie takých nástrojov, ktoré uľahčia fungovanie už existujúcim farmárom a taktiež začatie podnikania mladým farmárom v poľnohospodárskom sektore.

29.04.2021

Generálny riaditeľ neprepísal firmu na družku, ako tvrdí Hlas SK

Šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jaroslav Jánoš mal prepísať firmu na družku, s ktorou býva. S takýmto tvrdením prišla v stredu (28.4.) strana Hlas-SD. Agentúra však zareagovala, že jej šéf neprepísal firmu na družku, ale na dcéru. K vyjadreniu strany doplnila PPA aj ďalšie fakty a vysvetlenia.

28.04.2021

Ovocinári sa dočkali. Priamu podporu budú dostávať na celú uznanú plochu ovocného sadu

Slovenskí pestovatelia ovocia majú dôvod na radosť, nie však z počasia. Dlhoročný legislatívny problém, kvôli ktorému im boli krátené dotácie priame podpory na ovocný sad, je vyriešený.

26.04.2021

Šéfom PPA ostáva Jaroslav Jánoš

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský rozhodol. Vo funkcii generálneho riaditeľa Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) naďalej ostáva Jaroslav Jánoš. Víťaz minulotýždňového výberového rozhovoru Marián Bulla nastúpi v priebehu mája na pozíciu výkonného riaditeľa.

22.04.2021

Pôdohospodárska agentúra ušetrila 700 tisíc eur za právne služby

PPA mala uzavretú zmluvu o právnych službách s BOOM&SMART (predtým AKMG) z roku 2016. Na jej základe vznikol finančný nárok na odmenu za právne zastupovanie vo výške 1.121.904,84 EUR bez DPH.

22.04.2021

Priame podpory na lesnícke opatrenia začínajú

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom), že v termíne od 19. apríla 2021 do 15. mája 2021 majú možnosť predkladania žiadosti o:

21.04.2021

Výzva na priame platby na rok 2021 zverejnená

Bola zverejnená Výzva na predkladanie jednotnej žiadosti na priame platby pre rok 2021 - v termíne od 19. apríla 2021 do 15. mája 2021.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev