Tlačové správy

19.04.2021

Rozhovor generálneho riaditeľa pre poľnoinfo.sk

Jaroslav Jánoš je riadne vymenovaným generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Napriek tomu sa dnes uskutočňuje výberový rozhovor na pozíciu, ktorú zastáva. Pýtali sme sa ho, ako to vníma a prečo sa tretieho kola hľadania šéfa PPA nezúčastnil.

19.04.2021

Informačný deň pre poľnohospodárov

Kľúčové otázky a výzvy agrosektora na rok 2021 budú v utorok (20. 4. 2021) dominovať na infokonferencii, ktorú organizuje:
·        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
·        v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
·        a so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

16.04.2021

Lokálni miestni aktéri sú pre rozvoj vidieka dôležití. Výmena pracovných skúseností s ČR

Podporovať rozvoj vidieka nie z úradníckych kancelárií – ale na základe lokálnych miestnych aktérov je hlavnou myšlienkou metódy LEADER. Podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania vnútorných zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor.

08.04.2021

PPA už nebude neprimerane blokovať platby žiadateľom

Pôdohospodárska platobná agentúra bola oprávnená pozastaviť vyplácanie všetkých peňazí subjektu po zistení nezrovnalosti - a to až do dňa vysporiadania finančných vzťahov s platobnou agentúrou.

07.04.2021

Rozhovor generálneho riaditeľa PPA pre akuality.sk

V poľnohospodárstve sa črtá ešte oveľa väčšia kauza ako Dobytkár
Napriek prísľubu ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského bitky medzi farmármi stále pretrvávajú. Tento problém sa novému vedeniu nepodarilo zatiaľ odstrániť. O dôvodoch tohto neutešeného stavu sa Aktuality.sk rozprávali s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jaroslavom Jánošom.

31.03.2021

Porada vedenia za účasti ministra

Na dnešnej porade vedenia PPA za zúčastnilo najvyššie vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vrátane ministra Jána Mičovského, ktorého privítal generálny riaditeľ Jaroslav Jánoš: "Ich prítomnosť je dôkazom veľkého záujmu vedenia ministerstva o všetkých pracovníkov."

26.03.2021

PPA podniká kroky k digitalizácii

Digitalizácia – zjednodušenie procesu podávania žiadostí, ich prehľadnosť a transparentnosť spracovania je hlavnou výzvou pre sekciu Informačných technológií PPA.

18.03.2021

Tlačová konferencia k forenznému auditu PPA

Dnes sa generálny riaditeľ PPA Jaroslav Jánoš zúčastnil na tlačovej konferencii, na ktorej vedenie Ministerstva pôdohospodárstva informovalo o šokujúcich zisteniach forenzného auditu - z preverovaných 47 miliónov vyplatených eur, až 27 miliónov bolo závadových.

17.03.2021

Pracovné stretnutie vo veci LEADER

Pracovné stretnutie na PPA v Nitre. Agentúra ma po celom Slovensku 14 regionálnych pracovísk. Vedenie - generálny riaditeľ, námestníčka a riaditeľ sekcie dnes uskutočnili pracovný výjazd do Nitry na jednanie s riaditeľkou odboru Leader Ing. Evou Bakovou. Na stretnutí riešili prečo mešká vyhodnocovanie 1600 projektov, ako sa dá zefektívniť práca regiónov, aké systémové zmeny nastalo a ako môže centrála PPA pomôcť urýchliť niektoré procesy. Záverom stretnutia je skonštatovanie, že je potrebné zoptimalizovať a zefektívniť komunikáciu jednotlivých inštitúcií odboru Leader.

15.03.2021

Podpory pre rybné hospodárstvo prešli na Ministerstvo pôdohospodárstva

Pôdohospodárska platobná agentúra bola do 28.2.2021 sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.
Oznamujeme, že od 1.marca 2021 ním už nie sme a došlo k ukončeniu Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 188/2016-630/MPRV SR v znení dodatku č. 1. Práva a povinnosti zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 188/2016-630/MPRV SR v znení dodatku č. 1 prechádzajú na riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Viac informácii nájdete na www stránke ministerstva, tu: https://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=47&sID=43&navID2=949

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev