Kolektívna zmluva

14.12.2018

Kolektívna zmluva na rok 2019

08.01.2018

Kolektívna zmluva na rok 2018

02.01.2017

Kolektívna zmluva na rok 2017

15.12.2015

Kolektívna zmluva na rok 2016

13.02.2015

Kolektívna zmluva na rok 2015