Formuláre

19.04.2022

Vzdanie sa práva na odvolanie


08.12.2021

Vzdanie sa práva na odvolanie


18.05.2021

Zmluva o prevode podniku


18.05.2021

Zmluva o prevode záväzku


10.12.2018

Vzdanie sa práva na odvolanie

24.08.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu PPA

12.07.2018

Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

12.07.2018

Žiadosť o stiahnutie - lesy

12.07.2018

Žiadosť o zmenu a doplnenie - SAPS

12.07.2018

Žiadosť o zmenu a doplnenie - lesy

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev