Aktuality

03.06.2008

Oznámenie zo dňa 3. 6. 2008

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 3. 6. 2008 má uzatvorené zmluvy o spolupráci ...
viac informácií
03.06.2008

Oznam pre žiadateľov o podporu spracovateľom sušeného krmiva pre hospodársky rok 2008/2009

PPA oznamuje všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu spracovateľom sušeného krmiva pre hospodársky rok 2008/2009, že s účinnosťou od 03. júna 2008
viac informácií
02.06.2008

Oznámenie

viac informácií
30.05.2008

Oznam pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov pre vinársky rok 2008/2009

PPA oznamuje všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov pre vinársky rok 2008/2009, že v nadväznosti na Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 185/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory...
viac informácií
28.05.2008

Oznámenie zo dňa 28. 5. 2008

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 28. 5. 2008 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri ...
viac informácií
23.05.2008

Oznámenie

PPA zverejňuje predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií podľa NV SR č.369/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov na opatrenie podľa § 16 - Dotácia na platby poistného v poľnohospodárstve - poistenie poľnohospodárskych plodín.
viac informácií
23.05.2008

Oznámenie

PPA zverejňuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády SR č.369/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22.05.2008

Oznámenie

Oznámenie PPA o uverejnení materiálu SPOLOČNÁ ORGANIZÁCIA TRHU S HOVÄDZÍM A TEĽACÍM MÄSOM - Všeobecné pokyny k vyplneniu žiadosti o licenciu sú uvedené na stránke PPA v sekcii Obchodné mechanizmy - Dovozné a vývozné licencie.
21.05.2008

Oznámenie

PPA o uverejnení Metodického pokynu MP SR č. 2142/2008-920 k nariadeniu vlády SR č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy .
20.05.2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že verejné prerokovanie činnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2007 sa uskutoční dňa 26.05.2008 o 9.00 hod v zasadacej miestnosti na 3. poschodí budovy Pôdohospodárskej platobnej agentúry...
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF