Zoznam prijatých žiadostí o platbu

18.03.2016

OPRH zoznam prijatých žiadostí­ o platbu

Program: Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 -2013
Fond: EFF
Obdobie: Február 2016

02.02.2016

OPRH zoznam prijatých žiadostí­ o platbu

Program: Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 -2013
Fond: EFF
Obdobie: August až December 2015

02.02.2016

OPRH zoznam prijatých žiadostí­ o platbu

Program: Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 -2013
Fond: EFF
Obdobie: Január 2016
V mesiaci január 2016 nebola na PPA prijatá žiadna žiadosť o platbu z OP RH

06.08.2015

OPRH zoznam prijatých žiadostí­ o platbu

Program: Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 -2013
Fond: EFF
Obdobie: Jún 2015

06.08.2015

OPRH zoznam prijatých žiadostí­ o platbu

Program: Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 -2013
Fond: EFF
Obdobie: Júl 2015

06.07.2015

OPRH zoznam prijatých žiadostí­ o platbu

Program: Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 -2013
Fond: EFF
Obdobie: Máj 2015

27.05.2015

OPRH zoznam prijatých žiadostí­ o platbu

Program: Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 -2013
Fond: EFF
Obdobie: Apríl 2015

05.05.2015

OPRH zoznam prijatých žiadostí­ o platbu

Program: Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 -2013
Fond: EFF
Obdobie: Marec 2015

05.03.2015

OPRH zoznam prijatých žiadostí­ o platbu

Program: Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 -2013
Fond: EFF
Obdobie: Február 2015

06.02.2015

OPRH zoznam prijatých žiadostí­ o platbu

Program: Operačný program rybné hospodárstvo SR 2007 -2013
Fond: EFF
Obdobie: Január 2015

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev