Verejné obstarávanie

 


 

13.11.2013

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30.10.2013

Oznámenie o prijatí ponuky

30.10.2013

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva.

15.10.2013

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26.09.2013

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.08.2013

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

29.07.2013

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

16.07.2013

Oznámenia o zadávaní zákaziek podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z o VO

01.07.2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur - 2. kvartál 2013

04.04.2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur - 1. kvartál 2013

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev