Prehľady čerpania finančných prostriedkov

05.10.2021

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2021 k 31.9.2021


06.09.2021

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2021 k 31.8.2021


09.08.2021

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2021 k 31.7.2021


12.07.2021

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2021 k 30.6.2021


04.06.2021

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2021 k 31.05


10.05.2021

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2021 k 31.04.


09.04.2021

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2021 k 31.03.


08.03.2021

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2021 k 28.2.


12.02.2021

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2021 k 31.1.


15.01.2021

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2020 k 31.12.2020


Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev