Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca
Nadzam Ľubomír
Nagy Štefan
Nemček Miloš
Németh Matej
Neradovič Ľuboš
Nešťáková Simona
Novák Miroslav
Nováková Jarmila
Nováková Petronela
Nováková Stela
Novosedlák Erik
Novosedlíková Zdenka
Nyulászyová Magdaléna

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev