Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca
Váczyová Iveta
Vagnerová Lenka
Vajdová Eva
Valašteková Veronika
Valenčín František
Valentová Zuzana
Valovičová Antónia
Valovičová Miroslava
Valovičová Miroslava
Vaňová Bilková Patrícia
Vanya Ladislav
Varga Jozef
Vargha Peter
Vargicová Aneta
Vargová Lucia
Vargová Terézia
Vasilová Erika
Vašková Alena
Vavrová Eva
Važan Ondrej
Vindišová Agneša
Virágová Barbora
Virgala Rastislav
Viskupová Valéria
Vitteková Nina
Vojtek Silvius
Volf Milan
Vrabcová Dominika
Vrabcová Ivica
Vranová Eliška
Vranová Stanislava
Vykoukal Ivan
Vyšehradský Viliam
Vysoká Eva

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev