Ryža

01.10.2021

Vydávanie licencií na ryžu uplatniteľné pre colné kvóty začínajúce od 01.01.2021 (doplnené 30.9.2021)


23.06.2021

Vydávanie licencií na ryžu uplatniteľné pre colné kvóty začínajúce od 01.01.2021 (aktualizované jún 2021)


30.11.2020

Vydávanie licencií na ryžu uplatniteľné pre colné kvóty začínajúce od 01-01-2021


08.09.2020

Vydávanie licencií na ryžu uplatniteľné pre colné kvóty začínajúce od 01-01-2021


14.07.2020

Spoločná organizácia trhu s ryžou


09.01.2020

Vydávanie licencií na ryžu


Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev