Ryža

30.11.2020

Vydávanie licencií na ryžu uplatniteľné pre colné kvóty začínajúce od 01-01-2021


08.09.2020

Vydávanie licencií na ryžu uplatniteľné pre colné kvóty začínajúce od 01-01-2021


14.07.2020

Spoločná organizácia trhu s ryžou


09.01.2020

Vydávanie licencií na ryžu


Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev