Všeobecné informácie

01.10.2021

ADMINISTROVANIE LICENČNÉHO SYSTÉMU


04.11.2016

Administrovanie licenčného systému od 06.11.2016

Vstupom SR do EÚ sa obchodovanie v podmienkach SR riadi v zmysle platnej legislatívy Spoločenstva.

24.08.2016

Upozornenie pre dovozcov a vývozcov

Upozorňujeme držiteľov dovozných a vývozných licencií na správne vypisovanie colných vyhlásení a to nasledovným spôsobom:

29.04.2016

Oznámenie pre všetkých držiteľov dovozných a vývozných licencií

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým držiteľom dovozných a vývozných licencií, že od 01.05.2016 všetky colné správy členských štátov EÚ, ukončujú používanie kontrolných formulárov T5, ktoré slúžili ako doklad o tom, že tovar opustil colné územie EÚ.

07.03.2014

Administrovanie licenčného systému (aktualizované 5.3.2015)

07.03.2014

Všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev