Zábezpeky

24.06.2021

Zábezpeky – informácie pre žiadateľov


Zábezpeky všeobecne

24.06.2021

Jednorazová banková záruka


24.06.2021

Dodatok k záručnej listine


24.06.2021

Bloková banková záruka


24.06.2021

Žiadosť o čiastočné uvoľnenie zábezpeky


24.06.2021

Žiadosť o blokovú hotovostnú zábezpeku


24.06.2021

Žiadosť o vratenie bankovej záruky


24.06.2021

Žiadosť o vratenie blokovej hotovostnej zábezpeky


Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev