Verejné obstarávanie

 


 

13.12.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Nákup a rozvoz podlahovej krytiny – kobercov na 5 regionálnych pracovísk PPA

12.12.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Prístroje GPS na meranie plošných a líniových prvkov

11.12.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Marketingová stratégia PPA

21.11.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Opravy a servis motorových vozidiel

15.11.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné vypracovanie záložných zmlúv týkajúcich sa PRV SR 2014-2020 systému CLLD v zmysle platnej legislatívy

08.11.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Klientská aplikácia pre vytváranie a overovanie elektronického podpisu

22.10.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Poistenie motorových vozidiel

15.08.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Externé hodnotenie vnútorného auditu PPA

26.07.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Poskytovanie analytických, implementačných a konzultačných služieb v oblasti nastavenia a konfigurácie siete a sieťových bezpečnostných prvkov

17.07.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Priebežné vzdelávanie zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre implementáciu PRV SR 2014 - 2020 a Športový deň zamestnancov PPA

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev