Verejné obstarávanie

 


 

09.01.2013

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2012 (4. kvartál)

25.10.2012

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2012

18.09.2012

Prehľad verejných obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € za I. štvrťrok 2012 - (od 1.1.2012 do 31.3.2012)

18.09.2012

Prehľad verejných obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € za II. štvrťrok 2012 - (od 1.4.2012 do 30.6.2012)

10.05.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Vyhotovenie tlačív a samolepiacich etikiet“

07.03.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky na Grafickú úpravu a tlač „Výročnej správy PPA za rok 2011“

21.02.2012

Výzva na verejné obstarávanie na pamäte RAM, HDD a zálohovacie zariadenie.

11.01.2012

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2011 (od 1.10.2011 do 31.12.2011)

05.12.2011

Výzva na verejné obstarávanie na Komunikačnú techniku a servisnú podporu na 1 rok.

05.12.2011

Výzva na verejné obstarávanie na Zariadenia na údržbu kancelárskej techniky.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev