Verejné obstarávanie

 


 

14.02.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku

12.02.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné sťahovacie a dopravné služby v mestách Košice a Michalovce

07.02.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO

31.01.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky : Upratovacie a čistiace služby

16.01.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Modul hromadného elektronického podpisovania rozhodnutí PRV

11.01.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Čistiace prostriedky a pracovné nástroje k upratovaniu

11.01.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Hygienické a čistiace potreby

10.01.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych zásielok a medzinárodných zásielok

09.01.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Zabezpečenie služieb informačných technológií v rámci mesta Bratislava z pôvodného objektu A do cieľového B.

20.12.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky : Upratovacia a čistiace služby v rámci RP PPA Žilina

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev