Poistenie úrody

Rok 2015

31.03.2015

Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

31.03.2015

Zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb

Rok 2016

06.04.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ...

06.04.2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

Rok 2017

20.04.2017

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Rok 2018

12.04.2018

Príručka pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018

12.04.2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev