Skladovanie obilnín

10.11.2017

Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín


03.11.2016

Zoznam intervenčných skladov

20.10.2016

Paušálne poplatky

20.10.2016

Príloha č. 6 - Dodatok k zmluve o skladovaní

20.10.2016

Príloha č. 5 - Zmluva o skladovaní

20.10.2016

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu

20.10.2016

Príloha č. 3 - Cenová ponuka za služby

20.10.2016

Príloha č. 2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín

20.10.2016

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov

20.10.2016

Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev