Uznávanie organizácií a združení v sektore mlieka

14.04.2015

Príručka pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

14.04.2015

Nariadenie vlády SR č. 55/2015

z 18. marca 2015 o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev