Prvonákupca mlieka

19.01.2022

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31.12.2021

21.10.2021

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30.09.2021.

27.07.2021

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30.06.2021

13.05.2021

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 13.05.2021.

PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 13.05.2021

20.04.2021

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31. 03. 2021

28.01.2021

Príručky pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

Príručka pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Ide o zmenu mesačného hlásenia hlásenia prvonákupcov od 1. 1. 2021.

19.01.2021

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31. 12. 2020

17.12.2020

Oznámenie o zmene štruktúry poskytovaných mesačných údajov prvonákupcami mlieka


29.10.2020

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 9. 2020.

22.07.2020

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 6. 2020.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev