Propagácia v členskom štáte

27.09.2021

Príručka pre žiadateľa o podporu propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2021/2022


18.09.2019

Príručka pre žiadateľa o podporu propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020

13.09.2018

Príručka pre žiadateľa o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2018/2019

14.09.2017

Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018

30.09.2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2016/2017

01.10.2015

Priloha č. 6 - Zdôvodnenie výberu dodávateľa

01.10.2015

Príloha č. 5 - Sadzobník administratívnych nákladov

01.10.2015

Príloha č. 4 - Finančný prehľad výdavkov

01.10.2015

Príloha č. 3 - Oznámenie o ukončení

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev