Včelárstvo

13.10.2021

Rozhodnutia o schválení žiadostí o poskytnutie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021

„Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje Rozhodnutia o schválení žiadostí o poskytnutie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021 pre žiadateľov Slovenský zväz včelárov a SLOVENSKÍ VČELÁRI“.

01.06.2021

Oznámenie k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2021/2022.

PPA oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje oznámenie pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2021/2022 a Príručku pre žiadateľa k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2021/2022.

09.10.2020

Rozhodnutie č. 135986/2020 o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci za podporný rok 2019/2020 a Rozhodnutie č. 138154/2020 o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci za podporný rok 2019/2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala rozhodnutia o schválení žiadostí o poskytnutie pomoci za podporný rok 2019/2020 pre žiadateľov SLOVENSKÍ VČELÁRI a Slovenský zväz včelárov.

18.12.2020

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2020/2021.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje aktualizovanú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2020/2021.

12.06.2020

Oznámenie k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021

Oznámenie žiadateľom vo včelárskom programe o zverejnení oznámenia pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021 a Príručky pre žiadateľa k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021.

25.11.2019

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2019/2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2019/2020

10.10.2019

Rozhodnutie č. 072836/2019 a Rozhodnutie č. 073025/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala rozhodnutia o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 pre žiadateľov SLOVENSKÍ VČELÁRI a Slovenský zväz včelárov

21.06.2019

Výzva pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2019/2020

PPA oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje Výzvu pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný roky 2019/2020 a Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020

22.01.2019

Rozhodnutie č. 700/1781/2018 R-2018 a Rozhodnutie č. 700/1856/2018 R-2018

PPA vydala Rozhodnutie č. 700/1781/2018 R-2018 o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 a Rozhodnutie č. 700/1856/2018 R-2018 o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 pre žiadateľov SLOVENSKÍ VČELÁRI a Slovenský zväz včelárov

16.10.2018

Rozhodnutia o poskytnutí pomoci na zlepšenie podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

Rozhodnutia o poskytnutí pomoci na zlepšenie podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev