Uznávanie organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny a ich operačné programy

27.09.2021

Príručka pre žiadateľov ohľadom sťahovania výrobkov z trhu v rámci operačných programov organizácii výrobcov v sektore ovocia a zeleniny


27.09.2021

Zoznam uznaných organizácií výrobcov a nadnárodných organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny


06.07.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o schválenie operačného programu organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny , že môžu predkladať predmetné žiadosti do 15. septembra 2021.

14.04.2021

Oznámenie pre žiadateľov

Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny.

14.04.2021

Príručka pre žiadateľov

Príručka pre žiadateľov o uznávaní organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a nadnárodných združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a zmeny uznania č. 60/2020

26.08.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina

Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev