Propagácia v treťom štáte

27.09.2021

Príručka pre žiadateľa o podporu propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2021/2022


18.09.2019

Príručka pre žiadateľa o podporu propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020

14.09.2017

Príručku pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2017/2018

25.11.2013

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2013/2014

25.11.2013

Žiadosť o podporu na propagáciu pre vinársky rok 2013/2014

Príloha č. 1.

25.11.2013

Vzor projektu

Príloha č. 2.

25.11.2013

Oznámenie o ukončení opatrenia propagácie

Príloha č. 3.

25.11.2013

Finančný prehľad výdavkov

Príloha č. 4.

25.11.2013

Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

Príloha č. 5.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev