Reštrukturalizácia vinohradov

14.04.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2021/2022

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2021/2022Príručku pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2021/2022.

27.03.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2020/2021

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2020/2021

Danú informáciu nájdete v časti :PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2019

12.04.2019

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020

Danú informáciu nájdete v časti :PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2015

30.03.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja ...

30.03.2015

Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.

30.03.2015

Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016

30.03.2015

Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

30.03.2015

Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizáciu vinohradov

30.03.2015

Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

30.03.2015

Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev