Investície

28.09.2015

Vzor projektu na investície

28.09.2015

Oznámenie o ukončení investície

28.09.2015

Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

28.09.2015

Žiadosť o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

28.09.2015

Príručka pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

23.09.2014

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2014/2015

23.09.2014

Príloha č. 1: Žiadosť o podporu na investície

23.09.2014

Príloha č. 2: Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

23.09.2014

Príloha č. 3: Oznámenie o ukončení investície

23.09.2014

Príloha č. 4: Vzor projektu na realizáciu investície

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev