Prvonákupca mlieka

30.01.2020

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16. 01. 2020

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16. 01. 2020

30.01.2020

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31. 12. 2019.

24.10.2019

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16. 10. 2019

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16. 10. 2019

24.10.2019

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka
hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 09. 2019.

05.08.2019

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16.07.2019

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16.07.2019

05.08.2019

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Prvonákupca mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 6. 2019.

18.04.2019

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16.04.2019

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16.04.2019

18.04.2019

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31. 3. 2019
Danú informáciu nájdete v časti: v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Prvonákupca mlieka

18.01.2019

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnuje hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31. 12. 2018
Danú informáciu nájdete v časti: v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Prvonákupca mlieka

19.10.2018

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejňuje hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 09. 2018.
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Prvonákupca mlieka

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev