Sumárne prehľady

17.01.2017

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2016

17.02.2016

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2015

27.01.2015

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2014

30.01.2014

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2013

24.01.2013

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2012

17.02.2012

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2011

14.02.2011

Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2010

19.01.2010

Sumárny prehľad o OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2009

11.02.2009

Sumárny prehľad o OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2008