Podopatrenie 4.2

29.06.2015

Výzva - opatrenie 4.2.

29.06.2015

Príloha č. 1a k Formuláru ŽoNFP projekt realizácie oblasť A

29.06.2015

Príloha č. 1b k Formuláru ŽoNFP projekt realizácie oblasť B

29.06.2015

Priloha 2 k Formuláru ŽoNFP čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

29.06.2015

Príloha 3 k Formuláru ŽoNFP tabuľková časť

29.06.2015

Príloha č. 3.1.1 k výzve - Formulár ŽoNFP oblasť 1A

29.06.2015

Príloha č. 3.1.1.1 k Formuláru ŽoNFP - Tabulka body a nezamestnanosť oblasť 1A

29.06.2015

Príloha č. 3.1.2 k výzve - Formulár ŽoNFP oblasť 1B

29.06.2015

Príloha č. 3.1.2.1 k Formuláru ŽoNFP - Tabulka body a nezamestnanosť oblasť 1B

29.06.2015

Príloha č. 3.1.3 k výzve Formulár ŽoNFP oblasť 2A